Indywidualizacja procesu nauczania

Dla kogo: nauczyciele, dyrekcja, pedagog

 

Opis szkolenia:

Proces nauczania jest procesem, który ze względu na różnorodność uczniów, wymaga zastosowania indywidualizacji. Nasze szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z zagadnieniem indywidualizacji procesu nauczania, a także ma pomóc wyciągnąć przydatne wnioski z dotychczasowych doświadczeń szkoły w tym zakresie.

Po proponowanym przez nas szkoleniu nabędą Państwo umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości, także potrzeb uczniów w Państwa klasie. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu poznać, a w przyszłości także umiejętnie wykorzystać podstawowe narzędzia, które pomogą dostosowań wymagania edukacyjne do ucznia.

Po szkoleniu będą Państwo potrafili zaplanować oraz przeprowadzić proces dydaktyczny zgodnie z rozpoznanymi możliwościami i potrzebami uczniów.

 

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne indywidualizacji wymagań w procesie nauczania i obowiązki z nich wynikające
  • Indywidualizacja procesu nauczania jako obowiązek każdego nauczyciela
  • Płaszczyzny indywidualizacji - ze względu na potencja i na style uczenia się
  • Metody i narzędzia rozpoznawania możliwości i potrzeb uczniów
  • Zasady skutecznego nauczania
  • Formy indywidualizacji - praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
  • Analiza dokumentacji ucznia -  w celu planowania zadań dydaktycznych pod kątem indywidualizacji
  • Analiza doświadczeń własnych szkoły i porównanie ich z przykładami dobrej praktyki
  • Dokumentowanie indywidualizowania procesu nauczania

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: