Kontrola zarządcza- skuteczne i sprawne kierowanie radą pedagogiczną

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy

Opis szkolenia:

W związku z ustawą z 27 sierpnia 2009 roku wprowadzone zostało pojęcie kontroli zarządczej. Celem kontroli zarządczej jest przede wszystkim zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, zarządzania ryzykiem, efektywności i skuteczności przepływu informacji, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ochrony zasobów, wiarygodności sprawozdań, skuteczności i efektywności działania.

Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi kontroli zarządczej w szkołach. Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu udoskonalą Państwo swoje umiejętności w zakresie jej prowadzenia. Na szkoleniu zostaną przekazane Państwu istotne wskazówki, które wytyczają dyrektorowi kierunki w budowaniu systemu kontroli zarządczej w placówce. Odpowiedni podział obowiązków oraz właściwe kompetencje pracowników mają zasadniczy wpływ na jakość i skuteczność realizowanych przez szkołę zadań.

Zostaną Państwo zapoznani z obowiązującymi standardami kontroli zarządczej. Wyniki kontroli zarządczej często stanowią podstawę do podejmowania istotnych decyzji w obszarze spraw kadrowych. Na szkoleniu zostanie szczegółowo omówiony przykład struktury organizacyjnej oraz dokumentacji.

 

Program szkolenia:

  • Regulacje prawne dotyczące kontroli zarządczej, kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania jednostką
  • Kontrola zarządcza w szkole
  • Zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły - przykładowe obszary podlegające kontroli zarządczej
  • Skutki niedopełnienia obowiązku ustawowego
  • Standardy kontroli zarządczej
  • Dokumentowanie systemu – omówienie przykładowych wzorów, dostosowanie istniejącej w szkole dokumentacji do potrzeb kontroli
  • Wykorzystanie obecnych i nowych narzędzi kontroli zarządczej
  • Kontrola zarządcza a system motywacyjny w szkole – jak wyniki kontroli wpływają na zarządzanie zasobami ludzkimi?
  • Wprowadzanie nowych regulaminów i instrukcji – biurokracja w dobrym celu
  • Dyskusja na temat omówionych przykładów, standardów, doświadczeń uczestników

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: