Plan finansowy w placówce oświatowej

Dla kogo: dyrektorzy, księgowi pracujący w szkole

Opis szkolenia:

Plan finansowy jest podstawą prawidłowego funkcjonowania każdej placówki. Artykuł 39. ustawy o systemie oświaty nakłada na dyrektora odpowiedzialność za prawidłowe dysponowanie i wykorzystanie środków finansowych określonych w planie finansowym placówki. Stworzenie go jest zajęciem niezwykle trudnym i wymagającym znajomości wielu niuansów prawnych. Nasze szkoloenie pomoże Państwu przygotować się na stworzenie planu finansowego własnej placówki.

Przestrzeganie planu finansowego w bieżącym roku budżetowym również może stwarzać problemy, które utrudniają funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz innych placówek. W związku z powyższym proponujemy Państwu uczestnictwo w naszym szkoleniu, które pomoże w prawidłowym opracowaniu planu finansowego.

 

Program szkolenia:

  • Obowiązki dyrektora w zakresie planowania i wydatkowania finansów publicznych

  • Odpowiedzialność prawna wynikająca z zapisów ustawy oraz z rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych

  • Zasady planowania i wydatkowania środków publicznych

  • Projektowanie, zatwierdzanie i realizacja planu finansowego placówki zgodnie z obowiązującym prawem

  • Realizacja planu finansowego szkoły/placówki i zasady dokonywania zmian w planie finansowym

  • Odpowiedzialność dyrektora a odpowiedzialność księgowego w zakresie realizacji planu finansowego placówki

  • Zadania dyrektora w realizacji planu finansowego

  • Prawa i obowiązki księgowego w obszarze realizacji planu finansowego szkoły/placówki

  • Gospodarowanie mieniem - obowiązki dyrektora wynikające z zarządzania mieniem.

  • Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych


 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: