Kreatywny nauczyciel - nowoczesne przedszkole

Dla kogo: nauzyciele wychowania przedszkolnego, wychowawcy przedszkolni

 

Opis szkolenia:

W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk w procesie wychowawczo - dydaktycznym kładzie się na wykształcenie jednostki twórczej, kreatywnej, o otwartym umyśle, zdolnej do przystosowania się do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. W związku z tym, Państwo jako nauczyciele, wychowawcy, jesteście zobowiązani do ciągłego dokształcania się, poszukiwania nowych rozwiązań, innowacyjnych form aktywizujących swoich podopiecznych.

Z drugiej strony mają Państwo możliwość korzystania z własnych pomysłów wypływających z osobistych doświadczeń, przeżyć i zainteresowań oraz potrzeb dzieci, z którymi mają Państwo możliwość pracy na co dzień. Jeśli zatem będziemy znać dotychczasowe osiągnięcia edukacji i nowoczesne metody kształcenia, będziemy w pracy wykorzystywać metody nam bliskie i według nas najbardziej efektywne. 

 

Program szkolenia:

  • Kreatywność – definicje pojęcia, zasady twórczego i kreatywnego myślenia
  • Jednostka twórcza – jakimi cechami się charakteryzuje?
  • Opis warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności
  • Rozwój zdolności ułatwiających kreatywne myślenie: dokonywanie skojarzeń, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, mataforyzowanie, abstrahowanie
  • Jak rozwiązywać problemy kreatywnie
  • Autocharakterystyka - jakim nauczycielem jestem?
  • Jak modyfikować program? Jak wprowadzać innowacje? - praktyczne wskazówki dla wychowawców
  • Przedstawienie wybranych metod i pomysłów na organizację kreatywnego procesu kształcenia w codziennej pracy przedszkola: edukacja matematyczna (m.in. Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej)
  • Metody pracy z przedszkolakiem – przykłady: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Projektów, Plan Daltoński, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy

 

Korzyści ze szkolenia: Pobudzenie kreatywności własnej, wspomagające kreatywność dzieci. Wiedza na temat przykładowych innowacji pedagogicznych możliwych do realizacji w przedszkolu. Urozmaicenie pracy wychowawczej poprzez prowadzenie kreatywnych metod aktywizujących dzieci.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: