Pierwsza pomoc przedmedyczna

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: nauczyciele, pedagodzy 

Opis szkolenia:

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel  ma obowiązek być przeszkolony, aby w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

W szkole czy przedszkolu nietrudno o nieszczęśliwe wypadki, a proponowane przez nas szkolenie ma na celu  zapoznania uczestników z prawdopodobnymi zdarzeniami oraz ze sposobami radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka, współpracownika, innej osoby.

 

Program szkolenia:

  • Postępowanie  w miejscu wypadku.
  • Sposoby udzielania pomocy w przypadku: utraty przytomności, porażenia prądem, padaczki, hiperglikemii, hipoglikemii (cukrzyca),wstrząsu mózgu, ataku astmy, wstrząsu anafilaktycznego.
  • Zasady opatrywania ran.
  • Zatrucia.
  • Odmrożenia, poparzenia.
  • Złamania, skręcenia stawów, urazy kręgosłupa.
  • Zasady postępowania w przypadku obecności ciała obcego w oku, uchu, nosie, drogach oddechowych.
  • Resuscytacja dzieci i dorosłych - teoria i praktyka.

UWAGA: w trakcie szkolenia wykorzystujemy nowoczesny sprzęt treningowy,
niezbędny do efektywnej nauki udzielania pierwszej pomocy.

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

ZAPISZ SIĘ
Pierwsza pomoc przedmedyczna

Terminarz:

30. listopad
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu