Inwentaryzacja w placówkach oświatowych

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy, księgowi zatrudnieni w szkole, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji

 

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie inwentaryzacji w placówce oświatowej. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z obowiązującą podstawą prawną, terminami oraz dokumentacją związaną z przeprowadzeniem inwentaryzacji w placówkach oświatowych.

Jak Państwo wiedzą – prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, ze względu na całościowy kapitał placówki (materialny i niematerialny) – to wyzwanie, które szczególnie w placówce oświatowej wymaga poświęcenia temu zadaniu wiele czasu i pracy. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo także jakie błędy są popełniane przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz jak można ich unikać. Proponowane szkolenie pomoże Państwu poznać zagadnienia związane m.in. metodami, terminami i częstotliwością przeprowadzania inwentaryzacji. Zapoznają się Państwo z zakresem składników kapitału placówki, które podlegają inwentaryzacji, podziałem kompetencji pomiędzy osoby, które biorą udział w pracach inwentaryzacyjnych.

 

Program szkolenia:

  • Regulacje prawne dotyczące inwentaryzacji w placówkach oświatowych - podstawy prawne prowadzenia inwentaryzacji

  • Cele przeprowadzania inwentaryzacji – omówienie istoty procesu

  • Zakres objętych przez inwentaryzację środków materialnych i niematerialnych

  • Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji – zadania dyrektora i księgowych

  • Etapy przeprowadzania inwentaryzacji w placówce oświatowej

  • Omówienie technik i metod, wykorzystywanych w praktyce - spis z natury, potwierdzenia sald, weryfikacji zapisów księgowych

  • Powołanie komisji oraz ogólne zasady przeprowadzenia inwentaryzacji

  • Rozliczenie inwentaryzacji - przykładowe księgowania

  • Obowiązująca dokumentacja

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

ZAPISZ SIĘ
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych

Terminarz:

15. listopad
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu