Inwentaryzacja w placówkach oświatowych

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy, księgowi zatrudnieni w szkole, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji

 

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie inwentaryzacji w placówce oświatowej. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z obowiązującą podstawą prawną, terminami oraz dokumentacją związaną z przeprowadzeniem inwentaryzacji w placówkach oświatowych.

Jak Państwo wiedzą – prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, ze względu na całościowy kapitał placówki (materialny i niematerialny) – to wyzwanie, które szczególnie w placówce oświatowej wymaga poświęcenia temu zadaniu wiele czasu i pracy. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo także jakie błędy są popełniane przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz jak można ich unikać. Proponowane szkolenie pomoże Państwu poznać zagadnienia związane m.in. metodami, terminami i częstotliwością przeprowadzania inwentaryzacji. Zapoznają się Państwo z zakresem składników kapitału placówki, które podlegają inwentaryzacji, podziałem kompetencji pomiędzy osoby, które biorą udział w pracach inwentaryzacyjnych.

 

Program szkolenia:

  • Regulacje prawne dotyczące inwentaryzacji w placówkach oświatowych - podstawy prawne prowadzenia inwentaryzacji

  • Cele przeprowadzania inwentaryzacji – omówienie istoty procesu

  • Zakres objętych przez inwentaryzację środków materialnych i niematerialnych

  • Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji – zadania dyrektora i księgowych

  • Etapy przeprowadzania inwentaryzacji w placówce oświatowej

  • Omówienie technik i metod, wykorzystywanych w praktyce - spis z natury, potwierdzenia sald, weryfikacji zapisów księgowych

  • Powołanie komisji oraz ogólne zasady przeprowadzenia inwentaryzacji

  • Rozliczenie inwentaryzacji - przykładowe księgowania

  • Obowiązująca dokumentacja

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

ZAPISZ SIĘ
Inwentaryzacja w placówkach oświatowych

Terminarz:

27. luty
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu