Efektywny sekretariat- kurs na sekretarza

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: osoby zatrudnione w sekretariacie, sekretarze szkół, dyrektorzy, osoby starające się o stanowisko

Opis szkolenia:

Prowadzenie sekretariatu w placówce jest jednym z ważniejszych zadań związanych z organizacją pracy szkoły, funkcja sekretarza jest bardzo istotna z punktu widzenia całościowego zarządzania placówką. Porządek w dokumentacji oraz prawidłowe przestrzeganie procedur ułatwia pracę dyrektorowi oraz funkcjonowanie całej placówki. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z regulacjami prawnymi dotyczącymi pracy szkoły oraz dokumentacji szkolnej.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo o zasadach archiwizacji danych oraz kwestii przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Poprawa efektywności pracy sekretariatu pozytywnie wpłynie na organizację pracy całej szkoły. Podczas szkolenia podniosą Państwo przede wszystkim swoje kwalifikacje zawodowe oraz będą potrafili biegle posługiwać się aktami regulującymi pracę sekretariatu placówki oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Program szkolenia:

 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkoły

 • Regulacje prawne dotyczące dokumentacji szkolnej

 • Organizacja pracy sekretariatu - rejestracja i obieg dokumentów, załatwianie spraw, korespondencja biurowa, dokumentacja poufna

 • Kierowanie sekretariatem

 • Dokumentacja szkolna – zmiany w przepisach

 • Zadania i obowiązki pracownika sekretariatu

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • Dokumentacja sekretariatu - pisanie zarządzeń, wydawanie decyzji administracyjnych

 • Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych - korespondencja biurowa zewnętrzna i wewnętrzna, obieg dokumentów, dokumentacja tajna i poufna.

 • Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 • Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii, nowe zasady wydawania odpisów arkusza ocen

 • Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania w szkole

 • Archiwizacja danych - gromadzenie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji szkolnej

 • Omówienie wzorów dokumentów

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

ZAPISZ SIĘ
Efektywny sekretariat- kurs na sekretarza

Terminarz:

14. listopad
15. listopad
04. grudzień
05. grudzień
10. grudzień
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu