System Informacji Oświatowej- Nowelizacja

Dla kogo: nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracyjni szkół

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z podstawami prawnymi, z uwzględnieniem zmian. Nowy SIO to aplikacja stale rozbudowywana, zatem zapraszamy do udziału w szkoleniu, które ułatwi Państwu poradzenie sobie z tym programem, do którego na bieżąco wprowadzane są funkcjonalności. Na szkoleniu opisany zostanie sposób i zakres gromadzenia danych, w tym również danych tzw. "wrażliwych". Poznają Państwo sposoby ich przekazywania i udostępniania. Dowiedzą się Państwo na jakich zasadach funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania nowego SIO.


 

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne z zakresu przetwarzania danych osobowych po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych

2. Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej od 2017 roku – cele i zakres nowelizacji

3. Organizacja i zasady działania sprawozdawczości – omówienia zmian

4. Zakres gromadzonych danych: dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe

5. Uzupełnianie modułów – ucznia, nauczyciela, danych dziedzinowych

6. System danych jednostkowych

7. Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zmodernizowanym systemie Informacji Oświatowej

8. Weryfikowanie danych – zakres zmian wprowadzonych po nowelizacji

9. Korygowanie nieprawidłowości i przechowywanie danych przekazywanych z lokalnych baz danych do bazy danych SIO

10. Procedury związane z uprawnieniami dostępu do bazy danych SIO:

  • składanie wniosków o udzielenie upoważnienia
  • cofanie upoważnień
  • przedłużanie uprawnień

11. Upoważnienia do dostępu informacji oświatowej tj. do wprowadzenia i przekazywania danych

11. Wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych

12. Odpowiedzialność administratora danych osobowych i innych użytkowników oraz przepisy karne

13. Ważne terminy – przekazywanie baz danych, rejestracje, okresy trwania upoważnienia

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Terminy szkoleń:

Szkolenia dla nauczycieli:
Miasto
Cena
Termin
L. godzin
Opole
289 zł
2018-00-00
6

NASZE ODDZIAŁY: