System Informacji Oświatowej- Nowelizacja

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy administracyjni szkół

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z podstawami prawnymi, z uwzględnieniem zmian. Nowy SIO to aplikacja stale rozbudowywana, zatem zapraszamy do udziału w szkoleniu, które ułatwi Państwu poradzenie sobie z tym programem, do którego na bieżąco wprowadzane są funkcjonalności. Na szkoleniu opisany zostanie sposób i zakres gromadzenia danych, w tym również danych tzw. "wrażliwych". Poznają Państwo sposoby ich przekazywania i udostępniania. Dowiedzą się Państwo na jakich zasadach funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do sprawnego i bezpiecznego korzystania z nowego Systemu Informacji Oświatowej. Poznają Państwo strukturę, organizację oraz zasady działania nowego SIO.


 

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne z zakresu przetwarzania danych osobowych po zmianach ustawy o ochronie danych osobowych

2. Zmiany w ustawie o systemie informacji oświatowej od 2017 roku – cele i zakres nowelizacji

3. Organizacja i zasady działania sprawozdawczości – omówienia zmian

4. Zakres gromadzonych danych: dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe

5. Uzupełnianie modułów – ucznia, nauczyciela, danych dziedzinowych

6. System danych jednostkowych

7. Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zmodernizowanym systemie Informacji Oświatowej

8. Weryfikowanie danych – zakres zmian wprowadzonych po nowelizacji

9. Korygowanie nieprawidłowości i przechowywanie danych przekazywanych z lokalnych baz danych do bazy danych SIO

10. Procedury związane z uprawnieniami dostępu do bazy danych SIO:

  • składanie wniosków o udzielenie upoważnienia
  • cofanie upoważnień
  • przedłużanie uprawnień

11. Upoważnienia do dostępu informacji oświatowej tj. do wprowadzenia i przekazywania danych

11. Wymagania techniczne dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych

12. Odpowiedzialność administratora danych osobowych i innych użytkowników oraz przepisy karne

13. Ważne terminy – przekazywanie baz danych, rejestracje, okresy trwania upoważnienia

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu