Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Dla kogo: protokolant, nauczyciele, dyrektor

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z wymaganiami dotyczącymi protokołowania posiedzeń Rad Pedagogicznych.

Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę z zakresu zasad konstruowania, archiwizowania i nanoszenia poprawek do protokołu. Ponadto posiądą praktyczną umiejętność wypracowywania wstępnych zapisów dotyczących protokołowania.

 

Program szkolenia:

 • Przepisy prawa oświatowego istotne z punktu widzenia protokołowania posiedzeń Rad Pedagogicznych

 • Konstruowanie protokołu:

  • istotne elementy protokołu

  • cechy dobrego protokołu

  • specyfika protokołów z klasyfikacyjnych posiedzeń Rad Pedagogicznych

  • przykłady dobrej praktyki

 • Archiwizowanie protokołów: wersja odręczna i wersja elektroniczna

 • Sprostowania i poprawki do protokołu

 • Wypracowanie przez Radę Pedagogiczną wstępnych zapisów dotyczących protokołowania:

 • diagnoza aktualnego stanu rzeczy

 • werbalizacja oczekiwań dotyczących specyficznych potrzeb Rady Pedagogicznej odnośnie protokołowania

 • wypracowanie propozycji zapisów regulaminu Rady Pedagogicznej dotyczących protokołowania

 • wypracowanie propozycji załączników do protokołów klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

ZAPISZ SIĘ
Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej - forma tradycyjna i elektroniczna

Terminarz:

22. listopad
29. listopad
04. grudzień
10. grudzień
12. grudzień
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu