Kreatywny nauczyciel

Dla kogo: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy

 

Opis szkolenia:


Szkolenie ma na celu przedstawienie wybranych metod i pomysłów na organizację kształcenia w codziennej pracy w szkole. W ramach szkolenia przedstawione zostaną Państwu czynniki oraz warunki, które wspomagają rozwój kreatywnego myślenia. Dowiedzą się Państwo jak modyfikować program nauczania oraz wprowadzać do niego zmiany, które coraz częściej są niezbędne do osiągania lepszych efektów.

Szkolenie wzbogaci Państwa wiedzę na temat tego, jak wprowadzać własne kreatywne pomysły w życie. Szkolenie ma na celu również zachęcenie Państwa do odejście od schematów i przyzwyczajeń dydaktycznych w planowaniu, konstruowaniu i prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą.

W trakcie szkolenia posiądą Państwo nową wiedzę na temat rodzajów metod aktywizujących. Poznają także czynniki decydujące o wyborze metody aktywizującej. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany również z treningiem kreatywnych metod aktywizujących, a w końcowym etapie szkolenia zostanie zapoznany z metodą analizy SWOT.

 

Program szkolenia:

  • Co to jest kreatywność? - omówienie podstawowych definicji i teorii

  • Omówienie modelu kreatywnego myślenia

  • Rola nauczyciela w rozwoju kreatywności uczniów

  • Twórcze aktywizujące metody pracy na lekcji – założenia, cele

  • Opis warunków niezbędnych do zainicjowania kreatywności

  • Rozwój zdolności ułatwiających kreatywne myślenie – m.in. dokonywanie skojarzeń, rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, metaforyzowanie, abstrahowanie

  • Jak rozwiązywać problemy kreatywnie? - analiza i zastosowanie różnorodnych technik

  • Sposoby wprowadzania zmian w klasie

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: