Dobry start przedszkolaka

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolneo, pedagodzy

 

Opis szkolenia:

Przedszkole wprowadza dziecko w dotąd obcy dla niego świat. W czasie pobytu w grupie przedszkolnej Maluch nabywa wiele nowych umiejętności: staje się samodzielny, uczy się zasad funkcjonowania w grupie rówieśników, kształtuje swoją osobowość, odkrywa własne talenty, itp. Dziecko poznaje świat wokół siebie, prawa nimi rządzące, rozwija różne formy aktywności językowej, poznaje różne formy ekspresji. Nieoceniona w tym procesie jest więc rola wychowawców, którzy przez swoje działania mogą ułatwić start dziecku. Właśnie do Państwa kierujemy nasze szkolenie.

 

Program szkolenia:

  • Metody, zasady i formy pracy z dzieckiem
  • Przedszkole – jak sprawić, aby dziecko czuło się jak w domu?
  • Udział placówki w wychowaniu malucha – jak wiele zależy od wychowawcy
  • Aspekty rozwoju dziecka – psychiczny, fizyczny, społeczny oraz inne płaszczyzny
  • Rola przedszkola w nabywaniu przez dzieci kompetencji społecznych
  • Prawa dzieci – co im wolno, a co wolno wychowawcy
  • Sposoby nauczania przedszkolaków: edukacja społeczna, muzyczna, przyrodnicza, językowa, ruchowa,  plastyczna i inne
  • Metody rozwiązywania konfliktów między maluchami – jak asertywnie odmawiać rozdrażnionemu dziecku

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Usprawnienie form pomocy dziecku w przejściu do nowej rzeczywistości przedszkolnej. Przygotowanie na sytuacje skrajne, obecne przy przechodzeniu dziecka z domu do przedszkola.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: