CYBERPRZEMOC? Wiem jak przeciwdziałać! Czyli jak skutecznie poradzić sobie ze zjawiskiem przemocy internetowej wśród dzieci i młodzieży- szkolenie dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Dla kogo: nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja, rodzice, uczniowie

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć, będzie wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w sposób warsztatowy z wykorzystaniem multimediów, pracy w grupach, "burzy mózgów".

 

Program szkolenia:

  • Czym jest cyberprzemoc i jak ją rozpoznać?
  • Formy cyberprzemocy, w tym najnowsze gry w sieci, jako zagrożenie:

 - hejt w internecie - na czym polega i jak sobie z nim radzić?

 - robienie zdjęć lub rejestrowanie filmów bez zgody osoby rejestrowanej

 - publikowanie w internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które obrażają lub ośmieszają inne osoby – konsekwencje takich zachowań

 - podszywanie się pod innych w sieci

  • Różnice pomiędzy cyberprzemocą a przemocą tradycyjną
  • Osobowości podatne na bycie ofiarą przemocy - dlaczego niektórzy łatwiej padają ofiarami, jak im pomóc?
  • Jak zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy?
  • Niebezpieczne kontakty i szkodliwe treści - przedstawienie zjawiska, przykłady
  • Konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar oraz sprawców cyberprzemocy
  • Jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy
  • Jak powinni zachować się świadkowie sytuacji związanej z cyberprzemocą

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: