Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej

SZKOLENIE
Opis szkolenia

1.Główne  dokumenty  i    podstawa prawna ich funkcjonowania:

a. Statut

b. Program wychowawczo-profilaktyczny

c. Szkolny zestaw programów nauczania i Zestaw programów  wychowania przedszkolnego

d. Księga uczniów

2.Struktura rady pedagogicznej i dokumentowanie jej działalności:

a. Regulamin   rady pedagogicznej.

b. Uchwały i wnioski.

c. Protokoły i Księga protokołów.

3.Dokumentowanie przebiegu nauczania.

a. Arkusze ocen i Księgi arkuszy.

b. Dzienniki lekcyjne/zajęć przedszkolnych ,zajęć pozalekcyjnych i innych specjalistycznych.

c. Świadectwa.

d. Dokumentacja  związana z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną  (IPET i WWR) ,  z obserwacją pedagogiczną dzieci i diagnozą przedszkolną.

4.Dokumenty nieobowiązkowe, ale przydatne w placówce niepublicznej:

a. Plan nadzoru

b. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru

c. Procedura obserwacji lekcji ,zajęć i innych czynności nauczyciela

5.Prostowanie błędów i pomyłek  w dokumentacji szkolnej/przedszkolnej.

 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

ZAPISZ SIĘ
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu