Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej

SZKOLENIE
Opis szkolenia

1.Główne  dokumenty  i    podstawa prawna ich funkcjonowania:

a. Statut

b. Program wychowawczo-profilaktyczny

c. Szkolny zestaw programów nauczania i Zestaw programów  wychowania przedszkolnego

d. Księga uczniów

2.Struktura rady pedagogicznej i dokumentowanie jej działalności:

a. Regulamin   rady pedagogicznej.

b. Uchwały i wnioski.

c. Protokoły i Księga protokołów.

3.Dokumentowanie przebiegu nauczania.

a. Arkusze ocen i Księgi arkuszy.

b. Dzienniki lekcyjne/zajęć przedszkolnych ,zajęć pozalekcyjnych i innych specjalistycznych.

c. Świadectwa.

d. Dokumentacja  związana z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną  (IPET i WWR) ,  z obserwacją pedagogiczną dzieci i diagnozą przedszkolną.

4.Dokumenty nieobowiązkowe, ale przydatne w placówce niepublicznej:

a. Plan nadzoru

b. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru

c. Procedura obserwacji lekcji ,zajęć i innych czynności nauczyciela

5.Prostowanie błędów i pomyłek  w dokumentacji szkolnej/przedszkolnej.

 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

ZAPISZ SIĘ
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu