Kierownik gospodarczy

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kierowników gospodarczych lub osób ubiegających się o to stanowisko. Celem głównym szkolenia jest zapoznanie uczetników z zadaniami kierownika gospodarczego w szkole/placówce oświatowej, regulacjami prawnymi, a także odpowiedzialnością jaka spoczywa na tej osobie.

Program szkolenia:

  • regulacje prawne dotyczące stanowisk kierowników gospodarczych w szkole
  • zadania kierownika gospodarczego w szkole
  • odpowiedzialność kierownika gospodarczego w szkole
  • tworzenie stanowiska pracy kierownika gospodarczego (regulacje prawne, kwalifikacje kierownika gospodarczego, zasady odwoływania ze stanowiska)
  • inwentaryzacja- prowadzenie dokumentacji
  • współpraca z komisją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • przepisy bhp obowiązujące w miejscu pracy,
  • czas przeznaczony na dyskusję i pytania

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Główny nacisk stawiamy na doświadczenie i praktyczne umiejętności naszych trenerów. Gwarantujemy najwyższą jakość lub zwrot poniesionych przez Państwa kosztów szkolenia.

 

ZAPISZ SIĘ
Kierownik gospodarczy

Terminarz:

05. grudzień
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu