Przyjazna świetlica – organizacja pracy świetlicy szkolnej

SZKOLENIE
Opis szkolenia

Podczas szkolenia kierownicy oraz nauczyciele dowiedzą się jakie jest miejsce świetlicy w nowym nadzorze pedagogicznym oraz jak przygotować się do kontroli pracy świetlicy zgodnie z obowiązującym arkuszem. Szkolenie ma na celu  zapoznanie uczestników z najnowszymi przepisami prawa dotyczącymi funkcjonowania świetlicy szkolnej.
 

Program szkolenia

1. Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej
2. Cele i zadania świetlicy
3. Nadzór pedagogiczny
4. Obowiązkowa dokumentacja
5. Organizacja czasu pracy świetlicy: dydaktycznego i wolnego uczniów
6. Kompetencje kierownika świetlicy oraz wychowawców:

- czas pracy,

- zniżka godzin,

- dodatek funkcyjny i motywacyjny,

- przykładowy zakres obowiązków.

7. Roczny plan pracy świetlicy

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Główny nacisk stawiamy na doświadczenie i praktyczne umiejętności naszych trenerów.

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu