Bezpieczne przedszkole

Dla kogo: dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego, wychowawcy, pedagodzy

 

Opis szkolenia:

Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga od nauczyciela podejmowania działań wspomagających rozwój dziecka zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej jak też umysłowej i społecznej. W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą.

Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.

Podczas szkolenia poznają Państwo szczegółowe wymagania wobec nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu. Dowiedzą się, Państwo, również w jaki sposób zamieścić problematykę bezpieczeństwa w programie wychowawczym i profilaktycznym. Każdy z uczestników otrzyma wzory dokumentów związanych z bezpieczeństwem w przedszkolu.

 

Program szkolenia:

 • Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania
 • Jak w sposób skuteczny uczyć dzieci bezpiecznych postaw funkcjonowania w środowisku?
 • Jak zachęcić rodziców do aktywnej współpracy przy budowaniu świadomości bezpieczeństwa i zagrożeń u dziecka?
 • Jak zmienić placówkę w miejsce bezpieczne i przyjazne dla dzieci, pracowników i rodziców?
 • Znaczenie procedur interwencyjnych oraz wpływ włączenia całej społeczności przedszkolnej w proces ich tworzenia na uwewnętrznienie obowiązujących norm i zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych
 •  Wymagania wobec nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu.
 • Odbieranie dzieci z przedszkola – omówienie procedur
 • Spacery z dziećmi, wycieczki, wypadki – omówienie zagadnień w kontekście regulacji prawnych
 • BHP w przedszkolu
 • Podejmowanie tematyki bezpiecznego zachowania się
 • Problematyka bezpieczeństwa - niezbędny moduł programu wychowawczego i profilaktyki

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: