Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - od projektu do raportu

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, administracja placówki

 

Opis szkolenia:

Proponowane przez nas szkolenie pomoże Państwu zapoznać się z procesem ewaluacji wewnętrznej w szkole. Poznaja Państwo zasady prowadzenia ewaluacji wewnętrznej i wykorzystania jej wyników do rozwoju placówki. Po szkoleniu każdy będzie znał podstawy prawne prowadzenia ewaluacji. Ważnym elementem jest uzasadnienie potrzeby ewaluacji wewnętrznej dla szkoły/przedszkola. Wykładowca przedstawi Państwu wiedzę na temat prawidłowego zaplanowania procesu ewaluacji w placówce. Od wyników ewaluacji wiele zależy – na szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę na temat ich wykorzystania do zaplanowania zmian w życiu szkoły/przedszkola. Poznają Państwo procedury sprawnego przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej za pomocą wybranych metod i technik, a także podstawy prawne dotyczące tego zagadnienia. Dzięki szkolniu będą Państwo umieli przełożyć wnioski z ewaluacji na zaplanowanie działań w przyszłości pracy placówki. Każdy z Państwa podniesie swoje umiejętności w zakresie opracowania projektu ewaluacji, harmonogramu i raportowania jej wyników.

 

Program szkolenia:

  • Pojęcie ewaluacji według prawa oświatowego

  • Cele i istota ewaluacji wewnętrznej - omówienie głównych założeń dotyczących ewaluacji wewnętrznej

  • Przełożenie wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej/zewnętrznej na zadania

  • Główne etapy ewaluacji - sprawna ewaluacja

  • Metody, techniki i narzędzia ewaluacji – omówienie środków pomocnych przy realizacji ewaluacji

  • Analiza wybranych projektów ewaluacji

  • Warunki udanej ewaluacji w szkole

  • Stworzenie projektów i narzędzi ewaluacji - warsztat

  • Tworzenie raportu ewaluacji - warsztat

  • Analiza danych uzyskanych w procesie ewaluacji – omówienie przykładowych raportów z ewaluacji i wyciąganie wniosków

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Główny nacisk stawiamy na doświadczenie i praktyczne umiejętności naszych trenerów. Gwarantujemy najwyższą jakość lub zwrot poniesionych przez Państwa kosztów szkolenia.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: