Przeciwdziałanie przemocy i agresji w środowisku szkolnym i przedszkolnym

Dla kogo: nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja

 

Opis szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do Państwa, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą, przejawiającą zachowania agresywne. Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę na temat mechanizmów związanych z agresją oraz sposobów jej zapobiegania, jak również zapoznają się ze sposobami radzenia sobie z agresją  podopiecznych.

Proponujemy Państwu udział w tym szkoleniu, aby mogli Państwo zapobiegać powszechnemu zjawisku jakim jest agresja i przemoc w szkole lub w przedszkolu. Problem ten stał się już problemem uniwersalnym i chociaż wiele działań jest podejmowanych, aby likwidować to zjawisko, musimy rozpoznać go u korzeni i właśnie z tego miejsca rozpocząć jego zwalczanie.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo także jak udzialać właściwej pomocy ofierze przemocy i agresji. Będą Państwo mieli okazję zwiększyć i uporządkować wiedzę z zakresu specyfiki przemocy i agresji, diagnozowania sytuacji psychologicznej ofiary oraz praktycznego dzielenia się i przekazywania tej wiedzy innym nauczycielom oraz dzieciom.

 

Program szkolenia:

  • Różne ujęcia teorii agresji i przemocy - definicje i różnicowanie
  • Uwarunkowania zachowań agresywnych - omówienie mechanizmów i przyczyn agresywnego zachowania
  • Najczęściej spotykane formy przemocy szkolnej
  • Agresywne zachowania dziecka w różnym wieku – jak właściwie na nie reagować?
  • Jak rozpoznać ofiarę, a jak sprawcę przemocy w warunkach szkolnych i przedszkolnych?
  • Praca z dzieckiem – kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych, rozwój empatii, wspieranie poczucia własnej wartości
  • Metody pracy z dziećmi i młodzieżą - działania zapobiegające przemocy w srodowisku szkolnym
  • Warsztat zastępowania agresji - model pracy terapeutycznej, założenia i techniki terapeutyczne

 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: