Prawa nauczyciela, a prawa ucznia

Dla kogo: nauczyciele, dyrekcja, pedagog

 

Opis szkolenia:

Jak wiadomo - świadomość praw w szkole jest stosunkowo niska pomimo, iż szkoła jest zobowiązana przyczyniać się do propagowania znajomości praw wśród uczniów. Czasami odbywa się to poprzez udostępnianie im dokumentów w postaci statutu czy kodeksu ucznia. Chcemy przyczynić się do zmiany obecnej sytuacji. Jesteśmy przekonani, iż udział w proponowanym szkoleniu uwrażliwi Państwa na tę kwestię oraz zwiększy motywację do pracy w obszarze praw człowieka w codziennej pracy i życiu.

Podczas szkolenia poznają Państwo podstawowe akty prawne dotyczące praw człowieka, praw dziecka i praw ucznia. Zdobędą Państwo umiejętności odnośnie sposobów zastosowania ich w praktyce. Proponowane szkolenie pomoże Państwu w zaplanowaniu różnorodnych działań związanych z wdrożeniem siebie oraz swoich uczniów w omawianą problematykę.

 

Program szkolenia:

  • Prawa człowieka, prawa dziecka, prawa ucznia - omówienie najważniejszych aspektów

  • Prawa i obowiązki ucznia - omówienie sposobów ich egzekwowania

  • Prawa nauczyciela – jak prawidłowo z nich korzystać?

  • Prawa nauczyciela - omówienie najważniejszych ograniczeń

  • Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny

  • Łamanie prawa przez ucznia - formułowanie oraz tryb składania skarg

  • Budowanie skutecznych porozumień w sytuacjach kryzysowych

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: