Wicedyrektor – obowiązki i zadania

SZKOLENIE
Opis szkolenia
 
Dla kogo: wicedyrektorzy, kandydaci ubiegający się o stanowisko wicedyrektora w placówce oświatowej
 
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania placówką oświatową.  Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie prawne dotyczące pracy szkoły oraz zadań dyrekcji. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę, która pozwoli na odpowiedzialne i sprawne pełnienie funkcji wicedyrektora w placówce oświatowej.

 
Program szkolenia:
  • stanowisko kierownicze, a system kierowania szkołą - aspekty prawne
  • organizacja pracy na stanowisku dyrektorskim
  • nowelizacja nadzoru pedagogicznego
  • zasady BHP w szkole i placowce oświatowej
  • dokumentacja dyrektora szkoły
  • zmiany w prawie wpływające na organizację pracy szkoły
  • szkolny program wychowawczy, program profilaktyki
  • tworzenie ramowego planu nauczania
 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

ZAPISZ SIĘ
Wicedyrektor – obowiązki i zadania

Terminarz:

28. maj
KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu