Wicedyrektor – obowiązki i zadania

SZKOLENIE
Opis szkolenia
 
Dla kogo: wicedyrektorzy, kandydaci ubiegający się o stanowisko wicedyrektora w placówce oświatowej
 
Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania placówką oświatową.  Na szkoleniu zostaną poruszone kwestie prawne dotyczące pracy szkoły oraz zadań dyrekcji. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę, która pozwoli na odpowiedzialne i sprawne pełnienie funkcji wicedyrektora w placówce oświatowej.

 
Program szkolenia:
  • stanowisko kierownicze, a system kierowania szkołą - aspekty prawne
  • organizacja pracy na stanowisku dyrektorskim
  • nowelizacja nadzoru pedagogicznego
  • zasady BHP w szkole i placowce oświatowej
  • dokumentacja dyrektora szkoły
  • zmiany w prawie wpływające na organizację pracy szkoły
  • szkolny program wychowawczy, program profilaktyki
  • tworzenie ramowego planu nauczania
 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu