Ocenianie jako proces – informacja, wsparcie, motywacja

Dla kogo: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, rodzice

 

Opis szkolenia:

Ocenianie to jedno z najważniejszych zadań każdego nauczyciela. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowana historia zmian w prawie oświatowym, poznacie Państwo cele i funkcje oceniania określone przez MEN. Omówione zostaną różne style oraz systemy oceniania.

Dzięki szkoleniu będą Państwo potrafili zobiektywizować własne podejście do oceniania. Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z podstawami prawnymi oceniania, przekazanie praktycznej wiedzy odnośnie oceniania oraz nabywania umiejętności właściwego oceniania.

 

Program szkolenia:

  • Prawne podstawy oceniania.

  • Cele oceniania i funkcje oceny

  • Błędy oceniania

  • Style oceniania

  • Systemy oceniania

  • Różnice między ocenianiem sumującym a ocenianiem wspierającym

  • Ocenianie adekwatne i zobiektywizowane

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: