Ewaluacja wewnętrzna w placówce oświatowej - od projektu do raportu

Opis szkolenia:

Proponowane przez nas szkolenie pomoże Państwu zapoznać się z procesem ewaluacji wewnętrznej w szkole. Poznaja Państwo zasady prowadzenia ewaluacji wewnętrznej i wykorzystania jej wyników do rozwoju placówki. Po szkoleniu każdy będzie znał podstawy prawne prowadzenia ewaluacji.

Ważnym elementem jest uzasadnienie potrzeby ewaluacji wewnętrznej dla szkoły/przedszkola. Wykładowca przedstawi Państwu wiedzę na temat prawidłowego zaplanowania procesu ewaluacji w placówce. Od wyników ewaluacji wiele zależy – na szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę na temat ich wykorzystania do zaplanowania zmian w życiu szkoły/przedszkola. Dzięki szkolniu będą Państwo umieli przełożyć wnioski z ewaluacji na zaplanowanie działań w przyszłości pracy placówki.

Każdy z Państwa podniesie swoje umiejętności w zakresie opracowania projektu ewaluacji, harmonogramu i raportowania jej wyników.

 

Program szkolenia:

  • Pojęcie ewaluacji według prawa oświatowego,

  • Cele i istota ewaluacji wewnętrznej - omówienie głównych założeń dotyczących ewaluacji wewnętrznej,

  • Przełożenie wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej/zewnętrznej na zadania,

  • Główne etapy ewaluacji - sprawna ewaluacja,

  • Metody, techniki i narzędzia ewaluacji – omówienie środków pomocnych przy realizacji ewaluacji,

  • Analiza wybranych projektów ewaluacji,

  • Warunki udanej ewaluacji w szkole,

  • Stworzenie projektów i narzędzi ewaluacji - warsztat,

  • Tworzenie raportu ewaluacji - warsztat,

  • Analiza danych uzyskanych w procesie ewaluacji – omówienie przykładowych raportów z ewaluacji i wyciąganie wniosków.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

NASZE ODDZIAŁY: