Nadzór Pedagogiczny w pigułce. Ewaluacja zewnętrzna oraz analiza wyników nadzoru z praktycznymi narzędziami do prowadzenia nadzoru w placówce oświatowej.

Dla kogo: dyrektorzy, nauczyciele

 

Opis szkolenia:


Nowe i zmieniające się przepisy prawa oświatowego zobowiązują dyrektora i nauczycieli do innego spojrzenia na sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Nie wystarczy sprawować nadzór pedagogiczny – należy zadbać o wysoką jakość tego nadzoru.  Znajomość nowych rozwiązań, przynoszących efekty dla ucznia, nauczyciela, promujących wysoką jakość szkoły/przedszkola w środowisku  ułatwi dyrektorowi to zadanie i przyniesie wymierne korzyści.
Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu  różnorodne sposoby i narzędzia do realizacji zadań na wysokim poziomie w obszarze ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, wskażemy nowe kierunki i zakresy wspomagania nauczycieli.

W zakresie kontroli podpowiemy jakie narzędzia wykorzystać, aby jakość tej kontroli przynosiła określone korzyści. Podamy gotowe rozwiązania dotyczące realizacji zadań wynikających z nadzoru, dających wysoką jakość pracy szkoły, zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia. Serdecznie zapraszamy.  

 

Program szkolenia:

1.Przegląd aktualnych przepisów prawa mających pływ na sprawowanie nadzoru pedagogicznego. .
2.Zmiany w sprawowaniu nadzoru wynikające z art. 21a  ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia z 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek oraz rozporządzenia w sprawie nadzoru z 27 sierpnia 2015 roku.
3.Omówienie przykładowych rozwiązań w opracowaniu planów nadzoru, zwrócenie uwagi na zapewnienie jakości w każdej z tych form.
4.Omówienie narzędzi do realizacji zadań w zakresie:
a)      ewaluacji wewnętrznej;
b)      ewaluacji zewnętrznej;
c)      kontroli przestrzegania przepisów prawa;
d)     wspomagani nauczycieli..
5. Efekty w obszarze wychowania i opieki – najważniejsze rozwiązania zgodnie z aktualnymi zmianami w przepisach prawa oświatowego:
a)      program wychowawczy szkoły;
b)      program profilaktyki;
c)      realizacja zadań zawartych w planach pracy wychowawczej;
d)     diagnoza jako niezbędny czynnik do budowania jakości w zakresie wychowania i opieki.
6. Rola rodziców w zapewnieniu jakości pracy szkoły.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: