Uczeń zdolny w klasie - odkrywanie i wspieranie talentów

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu podniesienie Państwa umiejętności w zakresie wspierania, motywowania i nagradzania uczniów zdolnych, aby nie zatracić ich potencjału i uzdolnień. W trakcie szkolenia zostaniecie Państwo zapoznani z cechami ucznia zdolnego. Dowiecie się także w jaki sposób odkryć jego specyficzne zdolności.

Zostaną Państwo zapoznani również z metodami wykorzystywanymi w diagnozowaniu ucznia wybitnie uzdolnionego. Podczas szkolenia zostaną Państwo zapoznani z koncepcją Inteligencji Wielorakich Howarda Gardenera. Uzyskają Państwo także wiedzę na temat Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.

Program szkolenia:

  • Cechy charakterystyczne ucznia zdolnego
  • Uczeń zdolny – diagnozowanie
  • Metody i formy motywowania ucznia zdolnego do rozwoju
  • Koncepcja Inteligencji Wielorakich Gardnera
  • Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: