Układanie jadłospisu zgodnie z zasadami żywienia i nowym prawem żywieniowym

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. Na szkoleniu zostaną przedstawienie najczęściej występujące błędy w żywieniu dzieci. Omówione zostaną normy żywienia w kontekście nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. 

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Najważniejsze zasady żywienia dzieci i młodzieży.
  2. Najczęściej popełniane błędy i ich skutki.
  3. Normy żywienia i zalecenia IŻiŻ.
  4. Szacowanie zawartości soli, cukru, tłuszczu w produktach i potrawach
  5. Zestawianie posiłków. Dobór surowców i technik kulinarnych z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w tygodniowym jadłospisie.
  6.  Obliczanie średniej normy ważonej na energię dla własnej grupy żywionej – na podstawie danych rzeczywistych o żywionej grupie - tj. ilości dzieci w grupie żywionej, ilości dzieci z poszczególnych grup żywionych tj. w wieku 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 (z uwzględnieniem podziału na płeć), 13-15 (z uwzględnieniem podziału na płeć), 16-18 (z uwzględnieniem podziału na płeć).
  7. Szacowanie zawartości soli, cukru, tłuszczu w produktach i potrawach.
  8. Szacowanie kaloryczności potraw – na podstawie Tabeli składu i wartości odżywczej, a także kaloryczności porcji podstawowych produktów spożywczych.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: