Arteterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Dla kogo: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

 

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z różnymi metodami i technikami pracy z zakresu dziedzin arteterapii oraz rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych w codziennej pracy z dziećmi. Szkolenie obejmuje techniki twórczej pracy z dzieckiem- w skład bloku terapeutycznego wchodzą zajęcia mające na celu odstresowania dziecka oraz rozwój jego twórczej osobowości.

Arteterapia pozwala na pozawerbalne porozumiewanie się, uzewnętrznienie własnych przeżyć i odczuć, zaspokajanie podstawowych potrzeb i zrozumienie ich, poznawanie innych, akceptacja siebie, relaks, przyjemność oraz odpoczynek. Poprzez rysunek, ruch, taniec, muzykę i rytm, tworzenie bajek, historyjek i wierszy możliwa staje się ekspresja emocji i wewnętrznych przeżyć.

Dzieci mające trudności w uczeniu się często doświadczają przykrych emocji, które w istotny sposób blokują ich zaufanie do własnych możliwości i powodują przekonanie o braku osobistych kompetencji. W trakcie pracy arteterapeutycznej następuje zmiana negatywnych przekonań dziecka na temat własnej osoby, co pozwala mu podjąć próbę pokonania swoich niepowodzeń i problemów w nowy, bardziej twórczy i konstruktywny sposób.

 

Program szkolenia:

 • Metody i techniki pracy z zakresu dziedzin arteterapii
 • Rozwój osobowości twórczej dziecka
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych
 • Odstresowanie dziecka
 • Sposoby pokonywania niepowodzeń
 • Efektywna praca z dzieckiem
 • Skuteczna komunikacja
 • Kreatywne myślenie jako klucz do osiągnięcia sukcesów
 • Magia kolorów w pracy z dzieckiem
 • Relaksacja i wizualizacja przez muzykę
 • Twórcze malowanie i rysowanie
 • Drama i teatr

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: