Programowanie w klasach I- III

Opis:

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przygotowuje nauczycieli do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego, czasem zamienni nazywanego myśleniem algorytmicznym. Celem szkolenia jest ukazanie roli nowoczesnych technologii w życiu człowieka. Przybliżenie pojęcia myślenia komputacyjnego/ algorytmicznego oraz kluczowych umiejętności w tym zakresie.

Praktyczny warsztat obejmujący prezentację ćwiczeń dostosowanych do możliwości rozwojowych dziecka na I etapie edukacyjnym umożliwiających kształcenie umiejętności kluczowych dla rozwijania myślenia komputacyjnego.Podstawy programowania wizualnego.Prezentacja wybranych pomocy do nauki programowania w klasach I-III.

 

Program:

1. Programowanie w nowej podstawie programowej
2. Myślenie komputacyjne jako podstawa programowania
3. Najważniejsze umiejętności dzieci – przykłady ćwiczeń:
a) Formułowanie problemów
b) Zbieranie danych
c) Rozkładanie na części
d) Rozpoznawanie schematów
e) Abstrahowanie i tworzenie modeli
f) Tworzenie algorytmów
g) Wykrywanie i diagnozowanie błędów
h) Zrozumiałe i skuteczne komunikowanie się
i) Ocenianie
j) Logiczne myślenie
4. Wybrane pomoce do nauki programowania w klasach I-III.
5. Programowanie robotów (na przykładzie zabawki edukacyjnej Ozobot)

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: