Internet – szanse i zagrożenia dla uczniów

Dla kogo: dyrekcja, nauczyciele, rada pedagogiczna

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma na celu  zapoznanie się z pojęciem cyberprzemocy z uwzględnieniem przemocy rówieśniczej w sieci z wykorzystaniem internetu oraz telefonu komórkowego.

Nabyciem umiejętności radzenia sobie z cybermobbingiem (kradzież i wykorzystanie wizerunku, tożsamości oraz własności intelektualnej przez internet).

Podniesieniem świadomości roli i znaczenia współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami w obszarze działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole.

 

Program szkolenia:

1. Cyberprzemoc – wprowadzenie do zagadnienia przemocy rówieśniczej w sieci:

 • z wykorzystaniem Internetu

 • z wykorzystaniem telefonu komórkowego

2. Sposoby radzenia sobie z cybermobbingiem – omówienie konkretnych przypadków:

 • kradzież i wykorzystanie wizerunku w Internecie

 • kradzież i wykorzystanie tożsamości przez Internet

 • kradzież i wykorzystanie własności intelektualnej przez Internet

3. Bezpieczny Internet – narzędzia i strategie działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole

 • polityka oświatowa MEN dot bezpieczeństwa w sieci

 • odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc

 • bezpieczne miejsca w sieci – gdzie szukać pomocy

 • Internet jako źródło wiedzy, znajomości, zainteresowań

4. Profilaktyka cyberprzemocy w szkole:

 • nauczyciele: szkolna strategia radzenia sobie z przemocą rówieśniczą w sieci

 • uczniowie: kształtowanie postaw młodzieży w wieku 12/13 – 15/16 lat

 • rodzice: pedagogizacja, pomoce, informacje praktyczne dla rodziców

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: