Agresja w szkole - bullying i cyberbullying nowe formy zagrożenia bezpieczeństwa ucznia

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia zdobędą Państwo wiedzę na temat mechanizmów związanych z przemocą oraz sposobów jej zapobiegania, jak również zapoznają się ze sposobami radzenia sobie z agresją  podopiecznych. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo także jak udzielać właściwej pomocy ofiarom przemocy szkolnej.

Będą Państwo mieli okazję zwiększyć i uporządkować wiedzę z zakresu specyfiki agresji i przemocy, diagnozowania sytuacji psychologicznej ofiary oraz praktycznego dzielenia się i przekazywania tej wiedzy innym nauczycielom oraz dzieciom i ich rodzicom.

 

Program szkolenia:

  • Uwarunkowania zachowań agresywnych,

  • Agresywne zachowania dziecka w różnym wieku,

  • Agresja, a przemoc,

  • Nowe formy przemocy rówieśniczej: buylling, cyberbuilling, stalking, cyberstalking, sexting,

  • Prawne aspekty przemocy rówieśniczej,

  • Ofiara przemocy w warunkach szkolnych (depresja, kryzys suicydalny),

  • Praca z dzieckiem – kontrola złości, rozwój kompetencji społecznych (komunikacja, empatia, asertywność) wspieranie poczucia własnej wartości,

  • Zasady pracy z dziećmi i młodzieżą - działania zapobiegające przemocy w środowisku szkolnym.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: