Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dla kogo: nauczyciele, pedagodzy

Opis szkolenia:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to specjalistyczne działania, mające na celu stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i komunikacji małego dziecka 
niepełnosprawnego. Właściwe wspomaganie dziecka jest istotne od chwili wykrycia niepełnosprawności, do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. 
Istotnym elementem jest również wsparcie udzielane rodzicom oraz pomoc w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Program szkolenia:

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w świetle prawa i zmian prawnych.
2. Dokumentacja nauczyciela, zespołu przedszkolnego, dyrektora- analiza
3. Indywidualne programy pracy z dzieckiem- formy, kształt merytoryczny- warsztaty
4. Obieg dokumentacji i ewaluacja wczesnego wspomagania- ćwiczenia 
5. Wybrane elementy wczesnego wspomagania od metodyki do praktyki- warsztaty i dyskusja podsumowująca

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: