Nowoczesna komunikacja z uczniem, czyli jak wykorzystać możliwości stwarzane przez media w pracy z uczniem

Dla kogo: nauczyciele

 

Opis szkolenia:

Szkolenie ma celu przekazanie Państwu wiedzy w jaki sposób wykorzystywać media w pracy z uczniami. Powiemy Państwu jaką rolę w edukacji odgrywają media oraz jak duży wpływ mają na rozwój dziecka.

 

Program szkolenia:

1. Kanały komunikacyjne w szkole, wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej

2. Rola mediów w edukacji, przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym

3. Tworzenie środowiska medialnego w nauczaniu

4. Obszary zastosowań TIK w nauczaniu, komputer jako element procesu dydaktycznego, rola nauczyciela, rola ucznia

5. Komputerowe gry dydaktyczne

6. Wpływ multimediów na rozwój dzieci, korzyści i zagrożenia komputera/internetu, zapobieganie negatywnym skutkom korzystania

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: