Ruch kadrowy w oświacie- zmiany w roku 2018!

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

 Dla kogo: 

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w szkołach oraz innych placówkach oświatowych, w szczególności do dyrektorów, prowadzących politykę kadrową.
W trakcie szkolenia zostaną poruszone istotne kwestie związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy, awansem zawodowym, czy też dochodzeniem roszczeń pracowniczych przed sądem pracy.

 

Program szkolenia:

1. Nawiązywanie stosunku pracy:

- Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania

- Powierzanie stanowisk kierowniczych.

- Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. 

2. Zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy:

- Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi. Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi.

- Zasady wypłacania odpraw dla nauczycieli, którzy nie zdecydują się na odejście w stan nieczynny

- Zasady wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym

- Dochodzenie roszczeń związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy przed sądem pracy;

- Wpływ rozwiązania stosunku pracy na uprawnienia emerytalne i uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

3. Reforma oświaty:

- Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty

- Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

- Uprawnienia emerytalne i świadczenia kompensacyjne w świetle skutków reformy systemu oświaty.

 

 

 Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość  organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu