Ruch kadrowy w oświacie- zmiany w roku 2018!

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

 Dla kogo: 

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w szkołach oraz innych placówkach oświatowych, w szczególności do dyrektorów, prowadzących politykę kadrową.
W trakcie szkolenia zostaną poruszone istotne kwestie związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy, awansem zawodowym, czy też dochodzeniem roszczeń pracowniczych przed sądem pracy.

 

Program szkolenia:

1. Nawiązywanie stosunku pracy:

- Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania

- Powierzanie stanowisk kierowniczych.

- Przeniesienie służbowe nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. 

2. Zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy:

- Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach feryjnych i nieferyjnych oraz pracownikami samorządowymi. Szczególna ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Konsultacje z zakładowymi organizacjami związkowymi.

- Zasady wypłacania odpraw dla nauczycieli, którzy nie zdecydują się na odejście w stan nieczynny

- Zasady wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym

- Dochodzenie roszczeń związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy przed sądem pracy;

- Wpływ rozwiązania stosunku pracy na uprawnienia emerytalne i uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

3. Reforma oświaty:

- Ograniczenia w zatrudnieniu w drugiej szkole w okresie wdrażania reformy oświaty

- Przedłużanie kadencji dyrektorów szkół w okresie reformy oświaty

- Uprawnienia emerytalne i świadczenia kompensacyjne w świetle skutków reformy systemu oświaty.

 

 

 Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość  organizowanych przez nas szkoleń.

 Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych  kwalifikacji. 

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu