Efektywne planowanie pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym

Dla kogo: nauczyciele, dyrekcja

 

Opis szkolenia:

Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego w pracy nauczyciela i dyrekcji wiąże się z wieloma różnorodnymi działaniami i wypełnieniem obowiązków. Podczas proponowanego szkolenia wzbogacą Państwo swoją wiedze w możliwości i sposoby efektywnego planowania swojej pracy i gospodarowania czasem.

Omówione zostana również obowiązujące niezbędne przepisy prawa oświatowego. Udział w szkoleniu pomoże Państwu zaplanować i zorganizować pracę indywidualną oraz zespołową.

 

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne regulujące pracę nauczyciela

  • Dokumenty szkolne, które nalezy przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego

  • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela w związku z planowaniem kolejngo roku szkolnego

  • Planowanie oraz organizacja pracy nauczyciela - planowanie działań pod kątem wymagań nadzoru pedagogicznego, podstawy programowej, delegacji, egzaminów zewnętrznych

  • Zadania wynikające z prowadzenia zajęć z udziałem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  • Organizacja warsztatu pracy - jak efektywnie wykorzystywać swój czas pracy?

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: