Teoria ograniczeń - narzędzia TOC w edukacji małego dziecka

Dla kogo: nauczyciele wychowania przedszkolnego

 

Opis szkolenia: 

Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się poprzez wszystko co robią. Zabawa stanowi podstawę ich procesu edukacyjnego, a zarazem najlepszy sposób poznawania świata. Dzięki wykorzystaniu narzędzi myślowych TOC dzieci zdobywają nowe doświadczenia edukacyjne i rozwijają umiejętność efektywnego uczenia się. Każde z narzędzi TOC ma graficzną postać, aby pomóc dzieciom wizualizować własne myślenie. Narzędzia TOC odciążają nauczyciela – jest on jedynie moderatorem sytuacji a dzieci z biernych odbiorców stają się aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego.

 

Program szkolenia:

  • Zapoznanie z metodą TOC
  • Przybliżenie narzędzi TOC
  • Przypomnienie Taksonomii Blooma (wskazanie celowości wykorzystywania narzędzi TOC podczas zajęć)
  • Warsztaty pokazujące możliwości wykorzystania narzędzi TOC
  • Przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych tzw. „Kuferek Tajemnic”
  • Zastosowanie Gałązki Logicznej do analizy tekstu w przedszkolu 
  • Czytanie przez ruch/działanie
  • Tworzenie gałązki za pomocą puzzli przedstawiających zdarzenia z poznanego tekstu
  • Praca z wykorzystaniem Kuferka Tajemnic

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: