Wybrane metody pracy z dzieckiem w przedszkolu - Metoda dobrego Startu, sensodydaktyka, kinezjologia

Dla kogo:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy.

Opis szkolenia:


Szkolenie ma na celu zaprezentowanie głównych założeń trzech metod efektywnego wspomagania rozwoju i terapii dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy poznają wykorzystywane w nich formy i narzędzia pracy oraz wskazania do ich stosowania. Dowiedzą się również, jak optymalnie wdrażać i prowadzić zajęcia z elementami poznanych metod. W ramach szkolenia uzyskają także informację, jak rozwijać kompetencje i doskonalić swój warsztat pracy w tym zakresie.

Program szkolenia:


1. Wprowadzenie metodyczne - omówienie roli stosowania Metody Dobrego Startu, sensodydaktyki oraz kinezjologii w procesie edukacji i terapii indywidualnej oraz grupowej.


2. Formy włączania poznanych metod w ramowe programy pracy placówki, Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, projekty edukacyjno - terapeutyczne, innowacje pedagogiczne.


3. Metoda Dobrego Startu:

 • charakterystyka i główne założenia metody
 • zastosowanie MDS - cele, funkcje i adresaci oddziaływań
 • narzędzia i pomoce wykorzystywane w edukacji i terapii
 • MDS - przykłady ćwiczeń i "dobrych praktyk"

4. Sensodydaktyka:

 • charakterystyka i główne założenia metody
 • zastosowanie sensodydaktyki - cele, funkcje i adresaci oddziaływań
 • narzędzia i pomoce wykorzystywane w edukacji i terapii
 • sensodydaktyka - przykłady ćwiczeń i "dobrych praktyk"

5. Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona:

 • charakterystyka i główne założenia metody
 • zastosowanie KE - cele, funkcje i adresaci oddziaływań
 • narzędzia i pomoce wykorzystywane w edukacji i terapii
 • Kinezjologia Edukacyjna - przykłady ćwiczeń i "dobrych praktyk"

6. Ogólne zasady organizowania i prowadzenia zajęć wykorzystujących elementy poznanych metod

7. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola w zakresie zaprezentowanych metod.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

NASZE ODDZIAŁY: