Zespoły nauczycielskie – budowanie i praca w zespole

Dla kogo: nauczyciele, rada pedagogiczna, kadra kierownicza szkoły

Opis szkolenia:  

Szkolenie to jest poświęcone efektywnej organizacji pracy nauczycieli poprzez tworzenie grup wzajemnej współpracy i rozwoju. Szkolenie podniesie kompetencje uczestników w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej, wzmocni model pracy rady pedagogicznej, ukształtuje świadome relacje wśród pracowników oparte na zaufaniu, udzielaniu wsparcia, wymianie doświadczeń. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w propozycje rozwiązań organizacyjnych.

 

Program szkolenia:

  • Prawne uwarunkowania tworzenia zespołów nauczycielskich w szkołach
  • Rodzaje zespołów funkcjonujących w szkole
  • Zadania i sposób funkcjonowania zespołów
  • Rola lidera zespołu, jego zadania i pozycja w grupie
  • Organizacja pracy zespołu nauczycielskiego: częstotliwość spotkań, kwestie protokółowania, wymiany doświadczeń
  • Przepływ informacji w placówce
  • Współpraca a rozwój zawodowy nauczycieli
  • Przykłady rozwiązań – wzory dokumentów dostosowanych do potrzeb placówki

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: