Skuteczne i łatwe podniesienie dyscypliny w klasie

Cele szkolenia:

wzmocnienie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie radzenia sobie z dyscypliną w klasie, poznanie funkcji, przyczyn i mechanizmów zachowań związanych z łamaniem dyscypliny, poszerzenie repertuaru metod i technik interwencji w różnych sytuacjach łamania dyscypliny przez uczniów.

 

Program:

• Zachowania agresywne wśród młodzieży – źródła, przyczyny, formy

• Sprawiedliwość naprawcza w szkole – przywracanie ładu

• Budowanie porozumienia między nauczycielem a uczniem – wskaźniki kontaktu

• Zawieranie kontraktu z klasą i indywidualnymi uczniami

• Nauczyciel jako coach, mentor, tutor

• Gesty i znaki – sposób na dyscyplinę

• Mediacje jako formy rozwiązywania konfliktów

• Skuteczność i sens karania

• Przyczyny niewłaściwego zachowania uczniów w klasie

• Sposoby reagowania na zachowanie uczniów podczas lekcji

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: