Jak rozwinąć kompetencje psychologiczne nauczycieli?

Cele szkolenia:

rozwinięcie kompetencji wychowawczych, zdobycie wiedzy
i umiejętności z zakresu psychologii społecznej i jej zastosowania w pracy nauczyciela z uczniem i grupą, zwiększenie efektywności pracy z uczniem poprzez wykorzystanie oddziaływania i wpływu społecznego nauczyciela.

 

Program:

• Psychopedagogiczne kompetencje nauczyciela XXI wieku

• Wykorzystanie kompetencji miękkich w zarządzaniu sobą

• Jak zbudować autorytet nauczyciela?

• Podstawy skutecznej komunikacji – aktywne słuchanie, umiejętność zadawania pytań, bariery komunikacyjne

• Modele kierowania grupą

• Wybrane techniki wywierania wpływu na ludzi (Cialdini)

• Mechanizmy obronne człowieka

• O osobowości człowieka – rodzaje, zaburzenia, sposoby komunikacji

• Niewerbalna zachowanie nauczyciela i jego oddziaływanie

• O sztuce autoprezentacji

• Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: