Tworzenie efektywnego zespołu wychowawczego

Cele szkolenia:

wzmocnienie i podniesienie kompetencji członków zespołu wychowawczego, dzielenie się doświadczeniem, dobre praktyki, Action Learning jako nowa metoda zespołowego rozwiązywania problemów.

 

Program szkolenia:

• O pracy zespołowej w szkole

• Cele powołania zespołu wychowawczego (możliwość wymiany podglądów, wsparcie i wspólne rozwiązywania problemów wychowawczych; wypracowanie jednolitych zasad postępowania dla całej szkoły)

• Sprawny zespół wychowawczy – korzyści dla ucznia, nauczyciela, rodzica

• Organizacja spotkań – działania porządkujące

• Dokumentacja pracy (plan pracy, harmonogram, sprawozdania)

• „Narzędzia” pracy zespołu wychowawczego – ankiety, notatki, prezentacje, protokoły, wytwory pracy uczniów (listy, autorefleksja, zadania domowe)

• Monitoring i ewaluacja

• Jak zorganizować proces mediacji rówieśniczych w szkole?

• Action Learning jako forma pracy zespołu wychowawczego

• Dobre praktyki

 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: