Ocenianie wewnątrzszkolne

Opis szkolenia:

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego powinno obejmować dostosowanie oceniania wewnątrzszkolnego do aktualnych przepisów prawa.
Na szkoleniu omówimy kwestię przedmiotowego oceniania, w aspekcie wymagań i kryteriów, oraz sposób zapisu dotyczącego oceniania w statucie szkoły.

 

Program szkolenia:

  • Zasady oceniania uczniów w świetle obowiązującego prawa oświatowego 
  • Zasady techniki prawodawczej –podstawowe pojęcia.
  • Zapisy w statucie dotyczące oceniania
  • Nowelizacja statutu
  • Ocenianie wewnątrzszkolne w świetle nowej  podstawy programowej 
  • Przedmiotowe ocenianie – wymagania edukacyjne i kryteria oceniania 
  • Ocenianie jako skuteczny sposób motywowania uczniów

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

NASZE ODDZIAŁY: