Elementy pedagogiki Montessori w pracy dydaktycznej

Opis szkolenia:

Pedagogika Montessori cieszy się ogromnym zainteresowaniem rodziców i nauczycieli, dlatego też powstaje coraz więcej szkół kształcących w duchu metody stworzonej przez włoską lekarkę – Marię Montessori. W krajach Europy Zachodniej jest to obecnie najpopularniejsza forma kształcenia obok głównego nurtu edukacji. Obecnie w polskich szkołach publicznych coraz częściej nauczyciele korzystają z metod Montessori.

Na szkoleniu przedstawione zostaną nie tylko główne założenia tej pedagogiki, ale atrakcyjne formy pracy z uczniem oraz sposoby pedagogizacji rodziców. Główne problemy edukacji i wychowania,                    z którymi stykacie się Państwo na co dzień, będziecie mogli zobaczyć w innym świetle, a  tym samym pomoże to Państwu znaleźć nowe, skuteczniejsze rozwiązania w pracy szkolnej.

 

Program szkolenia:

  1. Zarys pedagogiki Marii Montessori w kontekście współczesnych trendów edukacyjnych
  2. Rola nauczyciela, ucznia i rodzica w ujęciu pedagogiki Montessori.
  3. Ocenianie kształtujące w dydaktyce Montessori
  4. Najważniejsze zadania dydaktyczno-wychowawcze
  5. Co to jest materiał dydaktyczny w ujęciu montessoriańskim? Jako go stworzyć?
  6. Jak wykorzystać pedagogikę Montessori w swojej pracy. Pomysły i realizacje.

 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: