Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny po zmianach od września 2017r. (IPET)

Program szkolenia:

 

1.      Podstawy prawne organizacji p-p i kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.      Zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów ze SPE oraz kształcenia specjalnego  uczniów z niepełnosprawnością.

       - Zadania wychowawców, nauczycieli i specjalistów w świetle przepisów prawa oświatowego.

       - Nowe formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

       - Rozwiązania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem.

       - Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

       - Ocena efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: