Realizacja Nowej Podstawy Programowej w aspekcie rozwoju kompetencji matematyczno- przyrodniczych uczniów- wnioskowanie i myślenie strategiczne.

Opis szkolenia:

      Od września 2017 r. do 8-mio letniej szkoły podstawowej wprowadzone zostaną nowe obowiązkowe zajęcia : geografia, biologia, chemia i fizyka. Będą one włączane stopniowo, począwszy od klasy piątej, uwzględniając dotychczasowe umiejętności uczniów oraz ich możliwości. Badania edukacyjne wskazują, że nauka przedmiotów przyrodniczych sprawia uczniom przyjemność, ale nie wiążą oni jednak swojej dalszej drogi życiowej z tym przedmiotami.

       Nauczanie szkolne powinny wzmacniać projekty edukacyjne, które kładą nacisk na synergię pomiędzy przedmiotami matematycznymi i przyrodniczymi. Najważniejsze z punktu widzenia nauczania jest, aby realizując zadanie uczniowie potrafili pracować w grupie, z kreatywnością, a także wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w praktyce.

 

Program szkolenia:

 1. Założenia reformy programowej w kontekście nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
 2. Programowanie w edukacji jako priorytet w nauczaniu matematyki i informatyki.
 3. Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych ucznia według wytycznych  nowej podstawy  programowej. 
 • Kształcenie kompetencji miękkich na lekcjach matematyki i fizyki.
 • Kompetencje matematyczne, naukowe (przyrodnicze) i techniczne – na czym polegają i jak je rozwijać w trakcie realizacji projektów edukacyjnych?
 • Dobre praktyki w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 
 1. Rola fizyki i chemii w rozwoju kompetencji przyrodniczych uczniów.
 2. Wnioskowanie, kompetencje analityczne, myślenie strategiczne oraz przetwarzanie informacji jako kompetencje kluczowe.
 3. Informatyczne podejście do rozwiązywania problemów. Kształcenie umiejętności programowania na lekcjach informatyki. Rozwijanie wyobraźni i  umiejętności logicznego myślenia.
 4. Rola nauczyciela geografii w umożliwianiu uczniom rozumienia współczesnego świata, w tym w dostrzeganiu powiązań regionalnych i globalnych , wyjaśniania dynamicznych przemian gospodarczych i społecznych oraz rozumienia ich przyczyn i skutków.
 5. Biologia jako nauka interdyscyplinarna,  która pozwala kształtować w uczniach właściwe postawy wobec przyrody i środowiska.
 • Zdrowie ludzkie jako istotny aspekt nauki biologii, w tym zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii człowieka oraz ochrony jego zdrowia
 • Analizowanie różnorodnych źródeł informacji, rozwijanie myślenia krytycznego oraz planowanie i przeprowadzanie doświadczeń na lekcjach biologii
 • Podniesienie świadomości uczniów na temat ochrony środowiska i kształtowanie w nich postaw prozdrowotnych
 • Ochrona zwierząt, recykling, oszczędzanie energii oraz zdrowy styl życia jako zadania dla nauczyciela biologii
 1. Nauczanie chemii we współczesnej szkole zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej
 • Interpretacja wyników doświadczeń i formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonych obserwacji jako narzędzie wykorzystania zdobytej wiedzy do identyfikowania i rozwiazywania problemów, z którymi uczeń spotyka się na co dzień
 • Chemia jako nauka eksperymentalna. Rola eksperymentu i obserwacji w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
 • Znaczenie nauki przedmiotów  ścisłych w umożliwianiu uczniom rozwijania takich jak rozwiązywanie problemów oraz strategiczne i analityczne myślenie.
 • Zaspokajanie ciekawości poznawczej uczniów, stworzenie warunków do eksperymentowania, rozwiązywania zadań problemowych oraz korzystania z materiałów źródłowych.
 1. Dokumentowanie działań podejmowanych przez nauczycieli w zakresie kształcenia

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: