Realizacja Nowej Podstawy Programowej z zakresu przedmiotów humanistycznych. Struktura i założenia podstawy oraz organizacja pracy nauczyciela

Nowa podstawa programowa obowiązuje od 1 września 2017r. w klasie pierwszej, czwartej i siódmej, w pozostałych klasach realizowana będzie dotychczasowa podstawa programowa. Szkolenie z założenia ma charakter warsztatowy, praktyczny, część teoretyczna jest ograniczona do niezbędnego minimum.

 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik:

1. zna definicję podstawy programowej i wynikające z niej zadania dla nauczycieli
2. wskazuje założenia, cele, zadania szkoły i kompetencje kluczowe
3. zna podstawę programową własnych zajęć edukacyjnych
4. potrafi zaplanować wdrażanie podstawy programowej

5. tworzy dokumenty opisujące działalność edukacyjną

 

Program szkolenia:

  1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego w aktach prawnych. Struktura podstawy programowej.
  2. Co się zmieniło, czyli główne założenia podstawy programowej.
  3. Kształcenie przedmiotowe: cele i treści.
  4. Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem założeń nowej podstawy programowej.
  5. Działania organizacyjne wynikające z warunków i sposobów realizacji podstawy programowej, czyli od teorii do praktyki.
  6. Dokumentacja nauczyciela języka polskiego opisująca działalność edukacyjną.

 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: