Jak prawidłowo wykonywać planowane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2018/2019.

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

Opis szkolenia


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego  od pierwszego września obowiązują nowe zasady sprawowania  nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych. W planie nadzoru dyrektora poszerzono zakres działań działań w tym zakresie. Szkolenie ma na celu  wskazanie dyrektorowi szkoły, jakie są sposoby realizacji zadań zawartych w planie nadzoru oraz jak ma przebiegać ich prawidłowe  dokumentowanie.

Korzyści ze szkolenia

1.Uczestnik zostanie zapoznany z formami sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole zgodnie z najnowszymi obowiązującymi przepisami oraz  otrzyma propozycje różnych rozwiązań w zakresie sprawowanego nadzoru.

2.Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił właściwie dobrać narzędzia do dokumentowania różnych form nadzoru w szkole/ placówce oświatowej.

3. Uczestnik zostanie zapoznany z katalogiem  zadań  dyrektora szkoły wynikających  z planu nadzoru.

4.Przedstawione zostaną również  propozycje efektywnych rozwiązań w zakresie sprawowanego nadzoru.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

 

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu