Jak prawidłowo wykonywać planowane zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2018/2019.

SZKOLENIE
Opis szkolenia

 

Opis szkolenia


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego  od pierwszego września obowiązują nowe zasady sprawowania  nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych. W planie nadzoru dyrektora poszerzono zakres działań działań w tym zakresie. Szkolenie ma na celu  wskazanie dyrektorowi szkoły, jakie są sposoby realizacji zadań zawartych w planie nadzoru oraz jak ma przebiegać ich prawidłowe  dokumentowanie.

Korzyści ze szkolenia

1.Uczestnik zostanie zapoznany z formami sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole zgodnie z najnowszymi obowiązującymi przepisami oraz  otrzyma propozycje różnych rozwiązań w zakresie sprawowanego nadzoru.

2.Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił właściwie dobrać narzędzia do dokumentowania różnych form nadzoru w szkole/ placówce oświatowej.

3. Uczestnik zostanie zapoznany z katalogiem  zadań  dyrektora szkoły wynikających  z planu nadzoru.

4.Przedstawione zostaną również  propozycje efektywnych rozwiązań w zakresie sprawowanego nadzoru.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu