Warsztaty kreatywnego nauczyciela- metody i techniki pracy z dziećmi

Jak prowadzić zajęcia aby spełniały te wszystkie niezbędne elementy a zarazem były kreatywne i nie nudziły dzieci? Skąd brać pomysły na prowadzenie zajęć? Odpowiedzi na te pytanie otrzymają Państwo podczas naszego szkolenia. Uczestnik  zapozna się z  najnowszą wiedzą z zakresu arteterapii, pozna metody oraz techniki arteterapeutyczne, które wykorzystywane są w sytuacjach procesu wychowawczo-dydaktycznego,  zdobędzie umiejętności stosowania arteterapii w kształtowaniu osobowości dziecka.

Celem szkolenia jest przede wszystkim wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela, co (bezpośrednio) przełoży się na uzyskiwane przez wychowanków wyniki.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:

 • Zastosowanie arteterapii w pracy dziećmi

 • Formy, cele i ogólne założenia arteterapii

 • Zasady prowadzenia zajęć w konwencji arteterapii.

 • Zastosowanie arteterapii we wspomaganiu rozwoju zdolności dzieci i młodzieży.

 • Rola arteterapii we wspomaganiu rozwoju dziecka nadpobudliwego: metody pracy, dobór technik.

 • Dziecko z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Kierunki pracy korygująco – wychowawczej. Zadania dla nauczyciela/wychowawcy

 • Zastosowanie arteterapii we wspomaganiu dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego.

 Dzień 2:

 • Techniki plastyczne ułatwiające sukces

 • Formy  indywidualne i grupowe

 • Bajkoterapia

 • Projekcje muzyczne, wizualizacje, bajki, opowieści w działaniach arteterapeuty

 • Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne.

 • Formy grupowej pracy twórczej

 • Muzyka, taniec i ruch kreatywny we wspomaganiu rozwoju dzieci.

 • Wybrane techniki dramowe w pracy edukacyjno – wychowawczej.

 • Metody integrowania działań twórczych: muzyka, plastyka, drama.

 • Rola rekwizytów w inspirowaniu działań twórczych dzieci i młodzieży.
   

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: