Zadania Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wynikające z reformy Oświaty. Wpływ zmian w prawie oświatowym na pracę szkoły.

Program szkolenia: 

 

- Ustawa o systemie oświaty– najnowsze zmiany

- Omówienie zmian w wybranych rozporządzeniach MEN, wchodzących w życie od roku szkolnego 2017/2018 i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły/ placówki

- Budowa aktów prawnych

- Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego w świetle Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20       czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

- Akty prawa wewnętrznego:

  • statut,
  • regulaminy,
  • budowa uchwały rady pedagogicznej,
  • zarządzenie dyrektora,
  • decyzje administracyjne dyrektora szkoły/ placówki.

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: