Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach po zmianie przepisów prawa oświatowego

1. Podstawa prawna organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej   w przedszkolach.

2. Zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej  w przedszkolach.

3. Nowe formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

4. Zadania  dyrektora, wychowawców,  specjalistów  w   zakresie udzielanej pomocy psychologiczno –w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego. Rola rodziców.

5. Dokumentowanie udzielanej  dzieciom   pomocy psychologiczno-pedagogicznej

6.Ocena efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską, co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

Zapisz się już teraz! wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie:

NASZE ODDZIAŁY: