Zmiany w karcie nauczyciela od 1 stycznia 2018 r.

Na szkoleniu poznają Państwo:

  • przepisy prawa związane z pozycją zawodową  nauczycieli,
  • organizację awansu zawodowego zgodnie z nowymi przepisami,
  • sposób aktualizacji  dokumentów kadrowych w związku z wprowadzanymi   zmianami.   .

 

Program szkolenia:

 1.    Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli:
o zasady zatrudniania nauczycieli
o zmiany odnośnie ograniczenia wymiaru zatrudnienia.
 
2.    Przebieg awansu zawodowego nauczycieli:

o ścieżka awansu nauczyciela stażysty
o stopień nauczyciela mianowanego
o ocena pracy

3.    Zmiany w zasadach dokonywania oceny pracy nauczycieli:
o nowa skala ocen,
o obowiązek prowadzenia oceny pracy
o skutki oceny niezadawalającej,
o procedura odwołania od oceny pracy,

4.    Zmiany odnośnie czasu pracy nauczycieli

5.    Zasady korzystania z uprawnień i urlopów:
o nowy wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły feryjnej,
o urlopy uzupełniające
o zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia,
o zmiany w urlopach wychowawczych

6.    Zmiany  wynagrodzeniach

 

Instytut Szkoleniowy GoWork.pl oferuje Państwu najlepiej wykwalifikowaną kadrę trenerską. co przekłada się na najwyższą jakość organizowanych przez nas szkoleń.

Po każdym szkoleniu umożliwiamy Państwu uzyskanie certyfikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej, potwierdzającego zdobycie nowych kwalifikacji.

 

NASZE ODDZIAŁY: